Công văn triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc & triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Đăng ngày: 2024-06-19 20:08:15
Sửa ngày: 2024-06-19 20:08:15
Ngày ký: 14/06/2024
Ngày hiệu lực: 14/06/2024
Người đăng: vanthupgd

Tên file: TTHC_CV-430_Trien-khai-ho-so-cap-ban-sao-van-bang-chung-chi-tu-so-goc_signed_signed.pdf
Kích thước: 794.33 KB
Tải về


Tên file: TTHC_CV-429_Trien-khai-ho-so-chuyen-truong-THCS_signed_signed.pdf
Kích thước: 1.66 MB
Tải về


Tên file: TTHC_CV-430_Trien-khai-ho-so-cap-ban-sao-van-bang-chung-chi-tu-so-goc.docx
Kích thước: 28.85 KB
Tải về


Tên file: TTHC_CV-429_Trien-khai-ho-so-chuyen-truong-THCS.docx
Kích thước: 28.51 KB
Tải về