Công văn Về việc tiếp tục phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông năm 2024

Đăng ngày: 2024-07-05 18:00:00
Sửa ngày: 2024-07-05 18:00:00
Ngày ký: 05/07/2024
Ngày hiệu lực: 05/07/2024
Người đăng: vanthupgd

Tên file: THCS_CV-487_HD_cong-tac_phan-luong_huong_nghiep_2024_signed.pdf
Kích thước: 1.46 MB
Tải về


Tên file: 1210_signed.pdf
Kích thước: 490.93 KB
Tải về


Tên file: THCS_CV-487_HD_cong-tac_phan-luong_huong_nghiep_2024.docx
Kích thước: 33.67 KB
Tải về