Quyết định phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, chuyên viên, viên chức và nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo

Đăng ngày: 2024-06-13 00:30:53
Sửa ngày: 2024-06-13 00:30:53
Ngày ký: 12/06/2024
Ngày hiệu lực: 12/06/2024
Người đăng: vanthupgd

Tên file: PGD_QD-74_phan-cong-nhiem-vu-Phong-GDDT-2024_signed_signed.pdf
Kích thước: 2.32 MB
Tải về