Thông báo Về việc công khai danh sách đề nghị khen thưởng “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2024

Đăng ngày: 2024-07-05 23:28:01
Sửa ngày: 2024-07-05 23:28:01
Ngày ký: 05/07/2024
Ngày hiệu lực: 05/07/2024
Người đăng: vanthupgd

Tên file: PGD_TB-488_cong-khai-DS-nha-giao-tieu-bieu-nam-2024_signed_signed.pdf
Kích thước: 1.38 MB
Tải về


Tên file: 1.-Dinh-Thi-Net-GV-MN-Tan-Hiep.docx
Kích thước: 34.01 KB
Tải về


Tên file: 2.-Luu-Thi-Ngoc-Giau-GV-TH-Phuoc-Vinh-B.docx
Kích thước: 38.68 KB
Tải về


Tên file: 3.-Le-Thi-Bich-Thao-GV-THCS-Nguyen-Trai.docx
Kích thước: 34.65 KB
Tải về