Phú Giáo tổ chức: Diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023

          Thực hiện hướng dẫn của Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Sở GDĐT Bình Dương và sự chỉ đạo Thường trực Huyện ủy, UBND Huyện Phú Giáo. Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 72-KHPH/BDV-PGDĐT ngày 19/09/2023 của Ban dân vận Huyện ủy – Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo về việc Tổ chức Diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023;
        Sáng ngày 26/10/2023 tại Hội trường Huyện ủy huyện Phú Giáo, Phòng GDĐT phối hợp với Ban Dân Vận huyện ủy huyện Phú Giáo tổ chức Diễn đàn ngành Giáo dục và Đào tạo lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2023. Đến dự diễn đàn, có Ông Huỳnh Phú Quý – Phó Trưởng ban dân vận tỉnh Ủy Bình Dương; Bà Trương Hải Thanh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương; Bà Trần Hồng Dung – UVBTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo; Ông Đặng Thanh Tuấn – HUV, Trưởng phòng GDĐT huyện; Ông Trịnh Thế Tuấn – Phó Trưởng ban dân vận huyện ủy Phú Giáo; Đến dự diễn đàn, còn có các đồng chí lãnh đạo Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể chính trị – xã hội của huyện; Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách chuyên môn của Phòng GDĐT, đại diện Ban giám hiệu của các đơn vị trường học trú đóng trên địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, MTTQVN, các đoàn thể xã, thị trấn. Đặc biệt là cùng với sự tham gia của đại diện của PHHS của các đơn vị trường học và người nhân dân của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Giáo.

1.1

           *Chủ trì diễn đàn gồm có các đồng chí:

           1. Ông Đặng Thanh Tuấn – HUV, Trưởng phòng GDĐT huyện Phú Giáo (ở giữa lệch trái).

           2. Ông Trịnh Thế Tuấn – Phó Trưởng ban dân vận huyện ủy Phú Giáo (ở giữa lệch phải).

           3. Ông Trương Quốc Huy – Phó Trưởng phòng GDĐT huyện Phú Giáo (bìa trái)

           4. Ông Trịnh Quang Thêm – Phó Trưởng phòng GDĐT huyện Phú Giáo (bìa phải)

          Phòng GDĐT đã triển khai tổ chức lấy ý kiến người dân về ngành giáo dục từ 35 đơn vị trường học trên địa bàn huyện, kết quả nhận được 7255 phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân (PHHS) đối với sự phục vụ của ngành giáo dục ở 3 cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (MN: 1796, TH: 3251 , THCS: 2208). Thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ giáo dục công thông qua 04 nhóm tiêu chí:

           (1) Nhóm tiêu chí về tiếp cận dịch vụ: Đa số người dân hài lòng về tiếp cận dịch vụ giáo dục của các trường công lập trên địa bàn huyện, mức độ hài lòng và rất hài lòng chiếm tỷ lệ 76.67%, trong đó: Rất không hài lòng tỉ lệ: 1.13%; Không hài lòng tỉ lệ: 0.22%; Bình thường tỉ lệ: 21.98%; Hài lòng tỉ lệ: 54.64%; Rất hài lòng tỉ lệ: 22.03%.

           (2) Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Đa số người dân hài lòng về tiếp cận dịch vụ giáo dục của các trường công lập trên địa bàn huyện, mức độ hài lòng và rất hài lòng chiếm tỷ lệ 75.47%, trong đó: Rất không hài lòng tỉ lệ: 0.36%; Không hài lòng tỉ lệ: 0.51%; Bình thường tỉ lệ: 23.67%; Hài lòng tỉ lệ: 57.77%; Rất hài lòng tỉ lệ: 17.7%.

           (3) Nhóm tiêu chí về môi trường giáo dục: Đa số người dân hài lòng về tiếp cận dịch vụ giáo dục của các trường công lập trên địa bàn huyện, mức độ hài lòng và rất hài lòng chiếm tỷ lệ 82.92%, trong đó: Rất không hài lòng tỉ lệ: 0.45%; Không hài lòng tỉ lệ: 0.14%; Bình thường tỉ lệ: 16.49%; Hài lòng tỉ lệ: 58.92%; Rất hài lòng tỉ lệ: 24%.

           (4) Nhóm tiêu chí về kết quả hoạt động giáo dục: Đa số người dân hài lòng về tiếp cận dịch vụ giáo dục của các trường công lập trên địa bàn huyện, mức độ hài lòng và rất hài lòng chiếm tỷ lệ 83.71%, trong đó: Rất không hài lòng tỉ lệ: 0.34%; Không hài lòng tỉ lệ: 0.15%; Bình thường tỉ lệ: 15.8%; Hài lòng tỉ lệ: 59.77%; Rất hài lòng tỉ lệ: 23.94%.

           * Về kiến nghị góp ý cho ngành Giáo dục
             1. Cải thiện cơ sở vật chất (khu vui chơi, bãi tập, …), trang thiết bị dạy học tỉ lệ: 38.79%;

             2. Cải thiện thái độ giáo viên đối với học sinh chiếm tỉ lệ 2.9%,

            3. Thay đổi phương pháp giảng dạy chiếm tỉ lệ 4.5%,

             4. Ý kiến khác/Không ý kiến: chiếm tỉ lệ 53.8%.

           Bên cạnh đó, Ngành Giáo dục cũng đã tiếp nhận được 130 ý kiến đóng góp của người dân từ tổng hợp của đảng ủy 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Giáo về các nội dung dung: 18 ý kiến Về tiếp cận dịch vụ; 25 ý kiến về cơ sở vật chất, trang thiết bị; 29 ý kiến về môi trường giáo dục; 16 ý kiến về hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; 8 ý kiến về kết quả của giáo dục; 05 ý kiến Về tác phong, tinh thần trách nhiệm của công chức viên chức ngành giáo duc; về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của ngành; xây dựng mối quan hệ giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong ngành Giáo dục và Đào tạo với học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh trong lĩnh vực giáo dục, công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ trong ngành giáo dục; 29 ý kiến, hiến kế của nhân dân để ngành giáo dục tiếp tục đổi mới, phát triển ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục.

5-1

Đại biểu lãnh đạo: Ông Huỳnh Phú Quý – Phó Trưởng Phó Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Bình Dương (bìa phải); Bà Trương Hải Thanh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương (chính giữa); Bà Trần Hồng Dung – UVBTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo (bìa trái)

           Trong diễn dàn, Chủ tọa diễn đàn đã thông qua báo cáo kết quả trả lời ý kiến đóng góp, hiến kế của nhân dân cho ngành giáo dục, qua đó giải đáp những thắc mắc mà người dân còn băn khoăn, … tiếp tục phát huy các ưu điểm của ngành giáo dục và khắc phục những tồn tại mà nhân dân đã chỉ ra để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

 2-

(Ông Đặng Thanh Tuấn –  HUV, Trưởng phòng GDĐT trả lời các ý kiến góp ý của nhân dân cho ngành GDĐT tại Diễn đàn)

3-

(Ông Huỳnh Phú Quý – Phó Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của ngành giáo dục huyện Phú Giáo tại Diễn đàn, qua đó chỉ đạo một số nội dung ngành giáo dục cần phải thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, …) 

* Một số hình ảnh tại Diễn đàn

5-2

5-3

5-4

5-5

4-1

4-2

4-3

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

Văn Chúc – Phòng GDĐT