PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ GIÁO

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

        – Địa chỉ: Đường Trần Quang Diệu, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

        – Điện thoại: 06503.673.684

        – Email: phugiao@sgdbinhduong.edu.vn

II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

        – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo được thành lập theo quyết định số 14/1999/QĐ-UB ngày 25 tháng 8 năm 1999 của UBND huyện Phú Giáo.

        – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo hiện có 09 người (1 Trưởng Phòng, 2 Phó Trưởng phòng, 5 chuyên viên, 1 nhân viên).

2_500

3_500

1_500