Các Quyết định khen thưởng của UBND huyện trong năm học 2019-2020

Đăng ngày: 2020-10-27 14:09:26
Sửa ngày: 2020-10-27 14:09:26
Ngày ký: 06/10/2020
Ngày hiệu lực: 06/10/2020
Người đăng: vanthupgd

Tên file: UBND-H_QD-1177-CSTDCS.pdf
Kích thước: 991.87 KB
Tải về


Tên file: UBND-H_-QD-1179-CN-danh-hieu-LDTT-tap-the.pdf
Kích thước: 726.36 KB
Tải về


Tên file: UBND-H_QD-1178-Giay-khen-TT-CN.pdf
Kích thước: 1.69 MB
Tải về


Tên file: UBND-H_QD-1176-cong-nhan-ca-nhan-LDTT.pdf
Kích thước: 6.69 MB
Tải về