Hướng dẫn công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp

Đăng ngày: 2017-05-03 15:37:28
Sửa ngày: 2017-05-03 15:37:28
Ngày ký: 11/03/2005
Ngày hiệu lực: 11/03/2005
Người đăng: adminphugiao

Tên file: TT_19-2005-TT-BTC.doc
Kích thước: 146.50 KB
Tải về