Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ (trích)

Đăng ngày: 2017-05-03 15:40:33
Sửa ngày: 2017-05-03 15:40:33
Ngày ký: 22/03/2005
Ngày hiệu lực: 04/04/2005
Người đăng: adminphugiao

Tên file: TT21-2005-BTC-Qche-cong-khai-tai-chinhtrich.doc
Kích thước: 262.00 KB
Tải về