Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh

Đăng ngày: 2018-09-26 10:24:38
Sửa ngày: 2018-09-26 10:24:38
Ngày ký: 21/9/2018
Ngày hiệu lực: 21/9/2018
Người đăng: vanthupgd

Tên file: 24-2018-QD-bai-bo-1-số-Vb-UBND.pdf
Kích thước: 614.05 KB
Tải về