Thông tư của Thanh tra chính phủ về lĩnh vực tiếp công dân, quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, …

Đăng ngày: 2021-10-27 14:49:46
Sửa ngày: 2021-10-27 14:49:46
Ngày ký: 01/10/2021
Ngày hiệu lực: 15/11/2021
Người đăng: adminphugiao

Tên file: 04-TTCP.pdf
Kích thước: 2.81 MB
Tải về


Tên file: 05-TTCP.pdf
Kích thước: 5.03 MB
Tải về


Tên file: 06.signed.pdf
Kích thước: 3.65 MB
Tải về


Tên file: 07.signed.pdf
Kích thước: 540.27 KB
Tải về


1. Thông tư số 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định quy trình tiếp công dân

2. Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

3. Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

4. Thông tư số 07/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng