Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Đăng ngày: 2018-09-04 07:52:30
Sửa ngày: 2018-09-04 07:52:30
Ngày ký: 28/08/2018
Ngày hiệu lực: 28/08/2018
Người đăng: adminphugiao

Tên file: QD-2424-cong-bo-TTHC-so-GDDT-28.8.2018.pdf
Kích thước: 356.94 KB
Tải về