V/v đẩy mạnh chuyển, phát hồ sơ giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính và giao dịch hồ sơ điện tử

Đăng ngày: 2017-03-21 13:54:15
Sửa ngày: 2017-03-21 13:54:15
Ngày ký: 03/03/2017
Ngày hiệu lực: 03/03/2017
Người đăng: adminphugiao

Tên file: 792-BHXH-TNTKQTTHC-day-manh-chuyen-phat-ho-so-giai-quyet-TTHC-ve-BHXH-qua-dich-bu-buu-chinh-va-gd-ho-so-dien-tu.pdf
Kích thước: 0
Tải về