V/v Hướng dẫn nhiệm vụ GDTC và hoạt động thể thao trường học năm học 2020-2021

Đăng ngày: 2020-10-12 16:44:19
Sửa ngày: 2020-10-12 16:44:19
Ngày ký: 12/10/2020
Ngày hiệu lực: 12/10/2020
Người đăng: vanthupgd

Tên file: NGLL_CV-275-BC-KQ-THUC-HIEN-QD-1076-CUA-TTg-CP-PHONG-GDDT-PHU-GIAO.xlsx
Kích thước: 219.88 KB
Tải về


Tên file: NGLL_CV-275-HD-NHIEM-VU-GDTC-NAM-HOC-2020-2021_signed_signed.pdf
Kích thước: 2.29 MB
Tải về