Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019

       Ngày 15/8/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo tổ chức tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng năm học 2018-2019. Đến dự có Bà Nguyễn Phương Dung – Phó Giám đốc Sở GDĐT Bình Dương và Bà Trần Hồng Dung – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo, đại diện lãnh đạo các xã thị trấn, các ban ngành, đoàn thể huyện cùng hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn huyện Phú Giáo.

13

       Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo toàn ngành tăng cường thực hiện nhiệm vụ và giải pháp theo kế hoạch của Huyện ủy; UBND huyện Phú Giáo về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo..”, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; kế hoạch phát triển giáo dục huyện giai đoạn 2016 – 2020.

       Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; với sự nỗ lực của toàn ngành GDĐT tích cực thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

       Đến cuối năm học 2017-2018; toàn ngành có 39 trường công lập, 7 trường MN ngoài công lập, 6 cơ sở nhóm/lớp NCL, 17 nhóm trẻ gia đình và TTGDNN-GDTX; có 743 lớp; 22.919 hs (11.664 hs nữ); Với quy mô trường lớp:

       Mầm non có 12 trường, 7 trường NCL; 6 CS nhóm/lớp; 17 nhóm trẻ gia đình; có 177 lớp; 5621  trẻ (2832 trẻ nữ); tăng 1 trường, 3 nhóm/lớp, giảm 4 trẻ;

       Tiểu học có 14 trường, 289 lớp, 8569 hs/ 4180 nữ; tăng 3 lớp, 146 hs; [trong đó TH Phước Sang có 10 lớp (K 2, 3, 4, 5), có 244 hs/131 nữ, học tập  theo mô hình trường học mới];

       THCS có 09 trường; 185 lớp; 5.878 hs/2.861 nữ; tăng 92 lớp, 239 hs; [trong đó: THCS Phước Hòa có 3 lớp tăng cường Tiếng Anh có 80 hs  (K 7, 8,9); THCS Nguyễn Trãi 12 lớp HSG tạo nguồn, có 358 hs (K 6, 7, 8, 9); THCS Trần Quang Diệu có 6 lớp (124 hs) dạy học theo mô hình trường học mới.

       THPT: 04 trường, 78 lớp, 2380 hs/1.556 nữ; tăng 87 hs;

       TTGDNN-GDTX có 14 lớp, 471 hs/ 235 nữ; tăng 2 lớp, 96 hs.

3

(Bà Nguyễn Phương Dung – Phó Giám đốc Sở GDĐT Bình Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

15

(Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng Phòng GDĐT Phú Giáo điều hành thảo luận tại Hộ nghị)

17

(Bà Võ Thị Thu Thảo – Phó Trưởng phòng GDĐT Phú GIáo thông qua báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019)

14

(Quang cảnh Hội nghị đang thảo luận)8

(Bà Trần Hông Dung – UVTV, Phó Chủ tịch UBND Huyện Phú Giáo (giữa) trao giấy khen cho các tập thể trường Mầm non, Tiểu học đạt lao động tiến tiến năm học 2017-2018)

10

(Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng phòng GDĐT Phú Giáo (giữa) trao giấy khen cho các tập thể trường Tiểu học, THCS đạt lao động tiên tiến năm học 2017-2018)

4

(Bà Trần Hông Dung – UVTV, Phó Chủ tịch UBND Huyện Phú Giáo (giữa) trao giấy khen cho các tập thể trường Mầm non tư thục đạt thành tích trong năm học 2017-2018)

IMG_8082 (Đại biểu lãnh đạo Sở GDĐT Bình Dương, UBND huyện chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Phú Giáo)