Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo

           Sáng ngày 29/9/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo tổ chức Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo tại Hội trường Phòng GDĐT Phú Giáo.

         Đến dự Hội nghị tại điểm cầu Phòng GDĐT , Về phía Sở GDĐT có: Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương, Bà Nguyễn Thị Kim Tuyết – Trưởng phòng GDMNTH, Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Phó TP GDMNTH; Về phía lãnh đạo huyện Phú Giáo có: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng – TUV, Bí thư Huyện ủy, Ông Nguyễn Văn Long – Phó bí thư Huyện ủy , Bà Trần Hồng Dung – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện; Ông Nguyễn Thanh Thông – Phó TP Nội vụ huyện ; Về Phòng GDĐT: Ông Đặng Thanh Tuấn – HUV, Trưởng phòng GDĐT cùng lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT; Tại điểm cầu trực tuyến có hiệu trưởng 35 trường mầm non, tiểu học và trung học sơ sở trong huyện Phú Giáo.

          Năm học 2020-2021, ngành Giáo dục huyện Phú Giáo tiếp tục tuyên truyền, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình, Kế hoạch của Đảng bộ, Ủy ban nhân dân các cấp về giáo dục và đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019; thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông – bắt đầu với lớp 1; cơ bản đạt chất lượng, hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ; trong tình hình tập trung phòng chống dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

          Tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021

          1. Về cơ sở giáo dục, trường lớp, học sinh trong huyện

          1.1. Mạng lưới CSGD, trường lớp, học sinh cơ bản phát triển phù hợp; hệ thống CSGDMN NCL được tạo điều kiện thuận lợi hoạt động; toàn ngành có 39 trường công lập, 8 trường MN ngoài công lập, 8 CS nhóm/lớp NCL, TTGDNN-GDTX; có 760 lớp; 23978 hs (11728 hs nữ); so với năm trước (6/2020); giảm 01 lớp, tăng 197 hs:

          Mầm non: 12 trường, 8 trường NCL; 7 CS nhóm/lớp; 177 lớp; 5099 trẻ (2460 nữ); giảm 3 nhóm, tăng 30 trẻ; ngoài ra, có 16 nhóm trẻ gia đình/94 trẻ;

          Tiểu học có 14 trường, 293 lớp, 9007 hs/4370 nữ; giảm 04 lớp, 155 hs; [trong đó TH Phước Sang có 9 lớp, 241 hs học theo mô hình trường học mới];

          THCS có 09 trường; 201 lớp, 6675 hs/ 3331 nữ; tăng 5 lớp, 163 hs; [THCS Trần Quang Diệu có 4 lớp (K8,9), 82 hs/41 nữ dạy học theo mô hình trường học mới; trường tạo nguồn THCS Nguyễn Trãi có 12 lớp, 357 hs/213 nữ; có 43 hs bỏ học (0,63%), giảm so với cùng kỳ (0,27%).

          THPT: 04 trường, 64 lớp, 2271 hs/1222 nữ; giảm 4 lớp, giảm 18 hs.

          TTGDNN-GDTX có 25 lớp, 926 hs/ 345 nữ; tăng 5 lớp, 177 hs.

          1.2. Thực hiện “Kế hoạch ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, tuyển sinh đầu cấp (2020-2021), đạt kết quả tốt: Mầm non huy động: Nhà trẻ có 696 trẻ đi học (326 nữ)/ 2.133 trẻ trẻ thuộc diện huy động (39.16%), tăng 2.86%; Mẫu giáo có 4.317 trẻ đi học (2.049 nữ)/4.302 trẻ thuộc diện huy động (94.33%), tăng 1.06%; trong đó trẻ 5 tuổi: 1.632 trẻ đi học (/798 nữ)/ 1.636 trẻ thuộc diện huy động (99.76%) giảm 0.24%; có 08 trẻ khuyết tật học hòa nhập.

          – Về công tác tuyển sinh đầu cấp 2021-2022: Mầm non dự kiến vận động Nhà trẻ 37%, Mẫu giáo 93%  (trẻ 5 tuổi 100%);  Lớp 1: trẻ 6 tuổi trong diện điều tra 1790 trẻ, đã huy động ra lớp 1790/1790 trẻ (đạt 100%); Lớp 6: tuyển 1390 hs; học sinh trong địa bàn, tuyển 1331/1331 hs (đạt 100%); trong đó chuyển đi nơi khác: 22 hs; tuyển sinh ngoài huyện, ngoài tỉnh 81 hs; tuyển sinh lớp 10  học sinh thi  1268/1402 hs tốt nghiệp THCS (2020-2021);

          1.3. Kết quả dạy học 2 buổi/ngày, bán trú  năm học 2020-2021 đạt tốt: dạy học hai buổi theo chương trình linh hoạt, phân hóa: Tiểu học 14/14 trường, 292 lớp, 8992 hs (97,8%); tăng 105 hs; THCS có 8/9 trường, 5975hs (86,5%), THCS Vĩnh Hòa không thực hiện (700 hs/Khối 6,7,8) do không đủ phòng học.

          Hoạt động bán trú đối với trường có bếp, nhà ăn: tổ chức nấu tại trường: Mầm non 100% trường; Tiểu học 13/14 trường, 5746 học sinh; tăng 800 hs (trừ TH An Long); THCS có 3 trường, 1497 hs (25%); gồm THCS Phước Hòa, THCS Trần Hưng Đạo, TH&THCS Tam Lập; trường chưa xây bếp, đặt suất ăn trưa cho HS (THCS Nguyễn Trãi, THCS An Bình); trường khác theo nhu cầu của HS ăn trưa tại căn tin; trường sắp xếp, quản lý việc ngủ trưa của HS.

          2. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

          2.1. Đội ngũ cán bộ – giáo viên – nhân viên cơ bản được duyệt, giao biên chế đủ;  đáp ứng nhu cầu dạy và học, nâng cao về chất lượng; đến cuối năm học, có 1530/1259 nữ (MN: 464/439 nữ, Tiểu học: 588/482 nữ; THCS: 478/338 nữ); Trình độ đào tạo của GV đạt chuẩn: Mầm non (94.7%); Tiểu học (86.1%); THCS (90.4%); trên chuẩn MN 77.4 %, THCS (0.5 %); Các trường xây dựng thực hiện  kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và viên chức quản lý (VCQL) giáo dục các cấp học theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tổ chức thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo trong giai đoạn 2020-2025.

          Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông theo quy định của Bộ GDĐT; kết quả về BDTX có 100% VCQL, GV tham gia được công nhận đạt. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho VCQL, giáo viên các cấp học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 và thực hiện thay sách giáo khoa (SGK) ở năm học 2021-2022.

          Tiếp tục triển khai và thực hiện về đánh giá giáo viên và VCQL theo chuẩn các Thông tư quy định; kết quả đánh giá đội ngũ năm học 2020-2021 là 1530 người;Viên chức:  xếp loại HTXSNV: 449/1530, tỷ lệ 29.3%; HT Tốt nhiệm vụ: 1235/1530, tỷ lệ 67.6%; HT nhiệm vụ: 42/1530, tỷ lệ 2.7%; Không HTNV: 4/1530, tỷ lệ 0.3%.

IMG20210929103917

(Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng – Giám đốc Sở GDĐT Bình Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

IMG20210929103213

(Bà Trần Hồng Dung – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

IMG20210929093028

(Ông Đặng Thanh Tuấn – HUV, Trưởng phòng GDĐT điều hành thảo luận tại Hội nghị)

IMG20210929084621

(Lãnh đạo Sở GDĐT, Huyện ủy, UBND huyện dự Hội nghị)

* Một số  hình ảnh tại Hội nghị

IMG20210929084545

IMG20210929105209

IMG20210929084357

IMG20210929084645

IMG20210929084426

IMG20210929084557

* Hình ảnh thảo luận tại các điểm cầu trực tuyến

IMG20210929095834

IMG20210929103013