Hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng bộ môn Toán cấp THCS năm học 2018-2019

          Căn cứ Kế hoạch kiểm tra dự giờ, thăm lớp Trường THCS Trần Quang Diệu bộ môn Toán của Sở GDĐT Bình Dương;

          Thực hiện Công văn số 16/PGDĐT-THCS ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc triệu tập giáo viên tham gia hội thảo chuyên đề bộ môn Toán cấp THCS do Sở GDĐT tổ chức;

          Sáng ngày 22/01/2019, Phòng GDĐT tổ chức Hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng bộ môn Toán cấp THCS năm học 2018-2019 tại Trường THCS Trần Quang Diệu. Đến dự buổi Hội thảo có Đ/c Nguyễn Văn Chúc – chuyên viên THCS Phòng GDĐT Phú Giáo, Thầy Nguyễn Minh Trí – chuyên viên Phòng GDTrHTX Sở GDĐT – báo cáo viên, Cô Đoàn Thị Kim Chi – GV THCS Phú Hòa, Thủ Dầu Một – báo cáo viên; Đại diện Ban giám hiệu của 9/9 trường THCS trong huyện và tất cả giáo viên dạy bộ môn Toán cấp THCS của huyện Phú Giáo cũng về tham dự buổi hội thảo.

           Tại  buổi hội thảo, Báo cáo viên của Sở GDĐT đã thực hiện báo cáo 03 chuyên đề qua đó truyền tải hết những nội dung cần lưu ý, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Toán cho toàn thể giáo viên bộ môn Toán của huyện Phú Giáo.

3

(Thầy Nguyễn Minh Trí – Chuyên viên Phòng GDTrHTX Sở GDĐT, báo cáo viên chia sẻ nội dung báo cáo tại buổi Hội thảo)

1 (Cô Đoàn Thị Kim Chi – GV THCS Phú Hòa, Thủ Dầu Một – báo cáo viên chia sẻ chuyên đề tại buổi Hội thảo)2

4

5