Tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THCS

        Thực hiện Công văn số 1497/SGDĐT-GDTrHTX ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019.

        Chiều ngày 11/9/2018, Phòng GDĐT huyện Phú Giáo tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ giáo dục năm học 2018-2019 cấp Trung học cơ sở Đến dự với Hội nghị có Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng phòng GDĐT, Bà Võ Thị Thu Thảo – PTP GDĐT, Ông Trương Quốc Huy – PTP GDĐT cùng các chuyên viên phụ trách bậc học, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng 9 trường THCS trên địa bàn tham dự.

        Hội nghị đã tập trung đánh giá các kết quả đạt được trong năm học học 2017-2018 và đề ra nhiệm vụ, phương hướng trong năm học 2018-2019;

1

(Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng phòng GDĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

3

(Bà Võ Thị Thu Thảo – PTP GDĐT phát biểu tại Hội nghị)

2

4

(Quang cảnh Hội nghị)