Huyện Phú Giáo tổ chức tập huấn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học

         Thực hiện Công văn số 2338/SGDĐT-GDTH của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương chỉ đạo việc triển khai tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 21 tháng 11 năm 2019, tại trường tiểu học Phước Vĩnh B, phòng Giáo dục và Đào tạo Phú giáo đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho hơn 100 cán bộ quản lý và giáo viên (phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn) của các trường tiểu học trong toàn huyện.

1

(Đồng chí Trịnh Quang Thêm – Phó trưởng phòng GDĐT huyện Phú Giáo phát biểu khai mạc hội nghị)

          Năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học đã được Bộ GDĐT xác định là năm bản lề tích cực chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhất là đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021. Điều này đòi hỏi đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cấp tiểu học phải tiếp cận sâu Chương trình; quán triệt sâu sắc và đầy đủ về mục đích, yêu cầu, kế hoạch giáo dục; định hướng về phương pháp, đánh giá kết quả giáo dục; các điều kiện để triển khai thực hiện, tạo bước chuyển trong nhận thức và chủ động, quyết tâm triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đạt hiệu quả.

          Mục đích, yêu cầu của đợt tập huấn nhằm giúp các cán bộ quản lý và giáo viên nắm bắt các nội dung chương trình GDPT 2018, từ đó nghiên cứu, so sánh, đối chiếu với thực tiễn giảng dạy hiện nay. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến cho ngành để chuẩn bị tốt nhất cho năm học 2020 – 2021 tổ chức thực hiện giảng dạy ở lớp 1 thành công như kế hoạch đề ra.

          Trong hội nghị, các cán bộ và giáo viên được xem phóng sự “Đổi mới giáo dục Tiểu học, mệnh lệnh trái tim”. Chuyển từ dạy học truyền thụ kiến thức là chính, “học sinh biết được những gì?” sang tập trung tổ chức các hoạt động dạy học, hướng dẫn theo định hướng năng lực, phẩm chất, “học sinh làm được những gì?”. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, hoạt động thực hành, giao tiếp. Học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập, được tìm tòi, khám phá, được làm việc độc lập, hợp tác, trao đổi theo nhóm. Tăng cường tính tương tác giữa học sinh với giáo viên, học sinh với nhau, học sinh với các thiệt bị dạy học và học sinh với môi trường nơi các em sinh sống.

2

3

 (Xem phóng sự “Đổi mới giáo dục Tiểu học, mệnh lệnh trái tim”)

          Sau khi xem phóng sự, Hội nghị được nghe thầy Vi Văn Khởi – Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Hòa B trình bày phần thứ nhất: Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Lộ trình đến năm 2025 hoàn thành đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đến lớp 12. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 quy định các môn học bắt buộc và các môn tự chọn. Xác định 5 phẩm chất chủ yếu và 15 năng lực cốt lõi cần phát triển cho học sinh.

4

(Thầy Vi Văn Khởi – Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Hòa B trình bày nội dung chương trình GDPT 2018)

          Tiếp theo, cô Trần Thị Minh Huệ – Hiệu trưởng trường Tiểu học Phước Hòa B trình bày phần thứ hai: Hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch dạy học theo chương trình GDPT 2018 ở cấp tiểu học. Điều kiện thực hiện chương trình và các văn bản có liên quan.

5

(Cô Trần Thị Minh Huệ – Hiệu trưởng trường Tiểu học Phước Hòa B trình bày chương trình GDPT 2018 đối với cấp tiểu học)

6

(Cán bộ, giáo viên tham gia buổi tập huấn)

          Toàn thể cán bộ, giáo viên tham dự hội nghị đã chủ động, tích cực học tập trao đổi ý kiến, nghiên cứu, nắm bắt nội dung chương trình; thể hiện tâm thế sẵn sàng cho công cuộc đổi mới giáo dục mà ngành đang triển khai.

Nguyễn Hoàng Tâm

– Hiệu trưởng trường tiểu học Phước Vĩnh B