Huyện Phú Giáo tổ chức tập huấn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học

         Thực hiện Công văn số 2338/SGDĐT-GDTH của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương chỉ đạo việc triển khai tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 21 tháng 11 năm 2019, tại trường tiểu học Phước Vĩnh B, phòng Giáo dục và Đào tạo Phú giáo đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho hơn 100 cán bộ quản lý và giáo viên (phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn) của các trường tiểu học trong toàn huyện.

1

(Đồng chí Trịnh Quang Thêm – Phó trưởng phòng GDĐT huyện Phú Giáo phát biểu khai mạc hội nghị)

          Năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học đã được Bộ GDĐT xác định là năm bản lề tích cực chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhất là đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021. Điều này đòi hỏi đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cấp tiểu học phải tiếp cận sâu Chương trình; quán triệt sâu sắc và đầy đủ về mục đích, yêu cầu, kế hoạch giáo dục; định hướng về phương pháp, đánh giá kết quả giáo dục; các điều kiện để triển khai thực hiện, tạo bước chuyển trong nhận thức và chủ động, quyết tâm triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đạt hiệu quả.

          Mục đích, yêu cầu của đợt tập huấn nhằm giúp các cán bộ quản lý và giáo viên nắm bắt các nội dung chương trình GDPT 2018, từ đó nghiên cứu, so sánh, đối chiếu với thực tiễn giảng dạy hiện nay. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến cho ngành để chuẩn bị tốt nhất cho năm học 2020 – 2021 tổ chức thực hiện giảng dạy ở lớp 1 thành công như kế hoạch đề ra.

          Trong hội nghị, các cán bộ và giáo viên được xem phóng sự “Đổi mới giáo dục Tiểu học, mệnh lệnh trái tim”. Chuyển từ dạy học truyền thụ kiến thức là chính, “học sinh biết được những gì?” sang tập trung tổ chức các hoạt động dạy học, hướng dẫn theo định hướng năng lực, phẩm chất, “học sinh làm được những gì?”. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, hoạt động thực hành, giao tiếp. Học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập, được tìm tòi, khám phá, được làm việc độc lập, hợp tác, trao đổi theo nhóm. Tăng cường tính tương tác giữa học sinh với giáo viên, học sinh với nhau, học sinh với các thiệt bị dạy học và học sinh với môi trường nơi các em sinh sống.

2

3

 (Xem phóng sự “Đổi mới giáo dục Tiểu học, mệnh lệnh trái tim”)

          Sau khi xem phóng sự, Hội nghị được nghe thầy Vi Văn Khởi – Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Hòa B trình bày phần thứ nhất: Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Lộ trình đến năm 2025 hoàn thành đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đến lớp 12. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 quy định các môn học bắt buộc và các môn tự chọn. Xác định 5 phẩm chất chủ yếu và 15 năng lực cốt lõi cần phát triển cho học sinh.

4

(Thầy Vi Văn Khởi – Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Hòa B trình bày nội dung chương trình GDPT 2018)

          Tiếp theo, cô Trần Thị Minh Huệ – Hiệu trưởng trường Tiểu học Phước Hòa B trình bày phần thứ hai: Hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch dạy học theo chương trình GDPT 2018 ở cấp tiểu học. Điều kiện thực hiện chương trình và các văn bản có liên quan.

5

(Cô Trần Thị Minh Huệ – Hiệu trưởng trường Tiểu học Phước Hòa B trình bày chương trình GDPT 2018 đối với cấp tiểu học)

6

(Cán bộ, giáo viên tham gia buổi tập huấn)

          Toàn thể cán bộ, giáo viên tham dự hội nghị đã chủ động, tích cực học tập trao đổi ý kiến, nghiên cứu, nắm bắt nội dung chương trình; thể hiện tâm thế sẵn sàng cho công cuộc đổi mới giáo dục mà ngành đang triển khai.

Nguyễn Hoàng Tâm

– Hiệu trưởng trường tiểu học Phước Vĩnh B

655 thoughts on “Huyện Phú Giáo tổ chức tập huấn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học

 1. Pingback: shilgretulop
 2. Pingback: switchgear company
 3. Pingback: Dow transports
 4. Pingback: zoredfurilort
 5. Pingback: eSports Magazine
 6. Pingback: situs slot
 7. Pingback: sbobet mobile
 8. Pingback: free vehicle check
 9. Pingback: judi slot online
 10. Pingback: site
 11. Pingback: dublin mechanic
 12. Pingback: biggest
 13. Pingback: A1 COIN CEO
 14. Pingback: Business Loan
 15. Pingback: Prolotherapy
 16. Pingback: A1 COIN CEO
 17. Pingback: kochblume
 18. Pingback: dmt vape pen
 19. Pingback: coffee
 20. Pingback: url shortener
 21. Pingback: mikado
 22. Pingback: html
 23. Pingback: oops concepts
 24. Pingback: transfer Schiphol
 25. Pingback: povesti ilustrate
 26. Pingback: Septic Pumping
 27. Pingback: kortrans
 28. Pingback: LASERY MEDYCZNE
 29. Pingback: Party strippers
 30. Pingback: DRZWI ZEWNĘTRZNE
 31. Pingback: esurance auto tx
 32. Pingback: second passport
 33. Pingback: protection
 34. Pingback: safety
 35. Pingback: CRS Info Solutions
 36. Pingback: startup
 37. Pingback: judi online
 38. Pingback: village emploi
 39. Pingback: 2020 NECO Answers
 40. Pingback: judi slot online
 41. Pingback: learn more
 42. Pingback: Entrümpelung Wien
 43. Pingback: Sky Poker
 44. Pingback: advice
 45. Pingback: whatsminer
 46. Pingback: 먹튀 제보
 47. Pingback: see it here
 48. Pingback: this site
 49. Pingback: cat toys
 50. Pingback: millionaire
 51. Pingback: entrepreneur
 52. Pingback: Gym Deck Apparel
 53. Pingback: social media
 54. Pingback: Birger Dehne
 55. Pingback: kotakqq
 56. Pingback: new games
 57. Pingback: Enhalo ZA
 58. Pingback: peaceful re-entry
 59. Pingback: traveller eviction
 60. Pingback: sheriff officers
 61. Pingback: german translation
 62. Pingback: git analytics
 63. Pingback: taxi airport
 64. Pingback: DIY Hot Tub Plans
 65. Pingback: Geico quote
 66. Pingback: Farmers insurance
 67. Pingback: esurance quote
 68. Pingback: Progressive
 69. Pingback: Cs-synergy
 70. Pingback: helpful site
 71. Pingback: sale
 72. Pingback: smart carts
 73. Pingback: auto accident
 74. Pingback: accident lawyer
 75. Pingback: auto accident
 76. Pingback: sheriffs
 77. Pingback: sheriffs
 78. Pingback: bailiff
 79. Pingback: marquee asset
 80. Pingback: Phone
 81. Pingback: buy CBD oil
 82. Pingback: steel buildings uk
 83. Pingback: Bowl
 84. Pingback: cbd gummys
 85. Pingback: best cbd vape oil
 86. Pingback: wholesale hemp
 87. Pingback: Instagram Scraper
 88. Pingback: ton cach nhiet
 89. Pingback: tops
 90. Pingback: royalty free music
 91. Pingback: Ruki Shiroiwa
 92. Pingback: bailiff
 93. Pingback: bailiffs
 94. Pingback: Deep Web Links
 95. Pingback: Rune-List
 96. Pingback: free udemy courses
 97. Pingback: acim
 98. Pingback: Web Design
 99. Pingback: home salons
 100. Pingback: local salons
 101. Pingback: property mentors
 102. Pingback: property auctions
 103. Pingback: hire venue
 104. Pingback: local Opticians
 105. Pingback: Alexander Krzyston
 106. Pingback: สล็อต
 107. Pingback: Pgslot
 108. Pingback: ufabet
 109. Pingback: cbd 500mg dosage
 110. Pingback: cbd salve diy
 111. Pingback: B2B Mailing List
 112. Pingback: large adult plugs
 113. Pingback: gifts for couples
 114. Pingback: on line adult shop
 115. Pingback: Hemp CBD Oil
 116. Pingback: Spade Skin Care
 117. Pingback: fractions
 118. Pingback: Steve Mascarin
 119. Pingback: pets
 120. Pingback: best investments
 121. Pingback: IDN Poker
 122. Pingback: travel jobs
 123. Pingback: gothic
 124. Pingback: สล็อต
 125. Pingback: 在线A片
 126. Pingback: domino qq online
 127. Pingback: decoration
 128. Pingback: decoration
 129. Pingback: Egoee
 130. Pingback: cours en ligne Mac
 131. Pingback: Fresh SEO Agency
 132. Pingback: 激安iPhone通販
 133. Pingback: Live Crypto Price
 134. Pingback: suot ni nena
 135. Pingback: click here
 136. Pingback: gym
 137. Pingback: bankrotas
 138. Pingback: Is JAMB form out
 139. Pingback: egybest
 140. Pingback: sand casting
 141. Pingback: retail pos
 142. Pingback: genf20 plus
 143. Pingback: crazy bulk reviews
 144. Pingback: best neck massager
 145. Pingback: penomet reviews
 146. Pingback: male extra
 147. Pingback: what cbd treats
 148. Pingback: batch email sender
 149. Pingback: Rends
 150. Pingback: Luxury Coffee
 151. Pingback: njtdfgadulo
 152. Pingback: sjamanendrum
 153. Pingback: Funko
 154. Pingback: motion design
 155. Pingback: 10:1 tincture
 156. Pingback: hasil live skor
 157. Pingback: aclu blogger
 158. Pingback: slot betawi
 159. Pingback: สล็อต
 160. Pingback: ipl schedule 2021
 161. Pingback: workout
 162. Pingback: Vivo Phones Price
 163. Pingback: auto insurance
 164. Pingback: Homeofpets
 165. Pingback: vian power guide
 166. Pingback: iptv m3u
 167. Pingback: concrete testing
 168. Pingback: Gharelu Upchar
 169. Pingback: kamagra 100mg
 170. Pingback: recruitment portal
 171. Pingback: java
 172. Pingback: fishing
 173. Pingback: m88 link
 174. Pingback: rehab programs
 175. Pingback: ghee
 176. Pingback: sbobet.com
 177. Pingback: spodnie męskie
 178. Pingback: web hosting
 179. Pingback: celtx
 180. Pingback: bet88link
 181. Pingback: w88
 182. Pingback: vnw88vn
 183. Pingback: Funny Quote Tshirt
 184. Pingback: stressthem
 185. Pingback: đá muối
 186. Pingback: JustCBD Official
 187. Pingback: View all lingerie
 188. Pingback: basic dresses
 189. Pingback: View All Dresses
 190. Pingback: Adult Toys Tips
 191. Pingback: tadalafil online
 192. Pingback: viagra generic
 193. Pingback: sv388
 194. Pingback: 1gomgom
 195. Pingback: letou1vnn
 196. Pingback: buy viagra
 197. Pingback: fb88.com
 198. Pingback: fun88
 199. Pingback: vn88
 200. Pingback: nhacaijbo
 201. Pingback: Dama NV Casinos
 202. Pingback: bold ivy
 203. Pingback: wood fire hot tub
 204. Pingback: pharmacy in canada
 205. Pingback: auto ins quote
 206. Pingback: Frumil
 207. Pingback: burkini
 208. Pingback: kamagra kopen
 209. Pingback: instagram stalker
 210. Pingback: viagra
 211. Pingback: dark web
 212. Pingback: buy dmt online
 213. Pingback: big chief extracts
 214. Pingback: huchas originales
 215. Pingback: AllsWeb VPS
 216. Pingback: Free TikTok Views
 217. Pingback: Free IG Likes
 218. Pingback: sanchore news
 219. Pingback: m88
 220. Pingback: website
 221. Pingback: baby wearing
 222. Pingback: toptan gıda
 223. Pingback: OLAPLEX
 224. Pingback: this website
 225. Pingback: viajes a medida
 226. Pingback: next
 227. Pingback: Jouwthema
 228. Pingback: Ergochair 2
 229. Pingback: Uk Vape Deals
 230. Pingback: this website
 231. Pingback: viagra c20 cialis
 232. Pingback: agen slot online
 233. Pingback: Lkw-Waagen
 234. Pingback: Crema Hidratante
 235. Pingback: backyard pools
 236. Pingback: microgreens
 237. Pingback: telematics app
 238. Pingback: CBD store
 239. Pingback: Just CBD Store
 240. Pingback: Just CBD
 241. Pingback: CBD Shop
 242. Pingback: Just CBD
 243. Pingback: CBD Products
 244. Pingback: Vape
 245. Pingback: Nicotine Salts
 246. Pingback: Adult Shop
 247. Pingback: Email Harvester
 248. Pingback: Grazia
 249. Pingback: poker online
 250. Pingback: hotels
 251. Pingback: slot online
 252. Pingback: domino228
 253. Pingback: ผลบอล 7M
 254. Pingback: Liverpool
 255. Pingback: ยิงปลา
 256. Pingback: Ruay
 257. Pingback: cialis soft tablet
 258. Pingback: Sagame
 259. Pingback: betflix
 260. Pingback: mm88vip
 261. Pingback: Agen Judi Online
 262. Pingback: click aqui
 263. Pingback: Avon Rep
 264. Pingback: ESTA USA
 265. Pingback: insurance usa
 266. Pingback: poker online
 267. Pingback: sabung ayam
 268. Pingback: togel hongkong
 269. Pingback: 메리트카지노
 270. Pingback: kangasmaski
 271. Pingback: westendsm.com
 272. Pingback: rdjqxcxa
 273. Pingback: คาสิโน
 274. Pingback: Kratom for Sale
 275. Pingback: Buy Kratom
 276. Pingback: JustKratom Store
 277. Pingback: Kratom Capsules
 278. Pingback: JustKratom Store
 279. Pingback: Propaganda Salts
 280. Pingback: Nightwear
 281. Pingback: All Hosiery
 282. Pingback: Bralettes
 283. Pingback: Transportation
 284. Pingback: Web Hosting India
 285. Pingback: facebook auto like
 286. Pingback: TikTok Hearts
 287. Pingback: Bhim Army
 288. Pingback: parliament
 289. Pingback: maramures
 290. Pingback: education
 291. Pingback: poker88
 292. Pingback: joker123
 293. Pingback: daftar pkv games
 294. Pingback: hartford quotes
 295. Pingback: Zilver armbandje
 296. Pingback: travelers quotes
 297. Pingback: remove icloud
 298. Pingback: generic cialis usa
 299. Pingback: viagra
 300. Pingback: comprar viagra
 301. Pingback: SEO Company India
 302. Pingback: Aktionscode
 303. Pingback: Delta 8 Gummies
 304. Pingback: SMOK NORD
 305. Pingback: Dibujos de gatos
 306. Pingback: chat
 307. Pingback: seo packages
 308. Pingback: Mob behavior
 309. Pingback: superslot
 310. Pingback: jual backlink
 311. Pingback: liste de séries
 312. Pingback: stogo danga
 313. Pingback: Sri Lanka Tea
 314. Pingback: tehsil info
 315. Pingback: situs slot resmi
 316. Pingback: www.gcisd-k12.org
 317. Pingback: DIY Cocktail Pool
 318. Pingback: Home Loans Sydney
 319. Pingback: Learn More
 320. Pingback: plumber lewisham
 321. Pingback: situs idn poker
 322. Pingback: aromatic candles
 323. Pingback: Equipo para playa
 324. Pingback: nba중계
 325. Pingback: 성인용품샵

Đã khóa bình luận