V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2022-2023

Đăng ngày: 2022-10-07 11:30:30
Sửa ngày: 2022-10-07 11:30:30
Ngày ký: 03/10/2022
Ngày hiệu lực: 03/10/2022
Người đăng: vanthupgd

Tên file: CNTT_CV-353-HD-thuc-hien-nhiem-vu-CNTT-chuyen-doi-so-va-thong-ke-GD-2022-2023.signed.pdf
Kích thước: 2.51 MB
Tải về