V/v hướng dẫn thực hiện tiếp nhận, chuyển công tác, điều động đối với viên chức ngành GDĐT

Đăng ngày: 2022-03-16 16:16:29
Sửa ngày: 2022-03-16 16:20:34
Ngày ký: 14/09/2021
Ngày hiệu lực: 14/9/2021
Người đăng: vanthupgd

Tên file: CV_1351-HD-THUYEN-CHUYEN-TU-2021-TRO-DI.pdf
Kích thước: 2.26 MB
Tải về


Tên file: cv38.signed.pdf
Kích thước: 7.08 MB
Tải về